Grundet Covid-19 udskydes Generalforsamling til:

 

Tune IF Billard & Dart afholder

Generalforsamling

 

Onsdag den 19. maj 2021 kl. 19.00 i afdelingens lokale

Dagsorden i.h.t. Tune IF´s vedtægter.

Der tages forbehold for udskydelse af Generalforsamling grundet Covid-19 

Forslag skal være formand Steen Olsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.