Generalforsamling

Tune IF Håndbold afholder
generalforsamling

Onsdag d. 15. april 2020 kl. 19.00
i Logen i Tune-Hallen.

Dagsorden i.h.t. Tune IF's vedtægter
Forslag skal være formand Lene Barslund i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.