Tune IF´s hovedafdeling afholder generalforsamling
tirsdag 12. maj 2020 kl. 19.00 i det store mødelokale

Forslag skal være hovedformanden i hænde 8 dage før generaforsamlingen

 

 

 

Tune IF's vedtægter: HER