Nu er det endelig muligt at afholde årets Generalforsamling i Tune IF Svømmeafdeling, der har været udskudt pga Covid-19 sitationen.

Dato for årets Generalforsamling er således torsdag d. 3. september 2020 kl. 19.30 i Tune Hallen.
Evt punkter til dagsorden skal være formand Camilla Beckmann i hænde senest 7 dage inden Generalforsamlingen på følgende mail: svoemning@tune-if.dk
Dagsorden jf. vedtægterne fra Tune IF hovedforening https://tune-if.dk/media/1865/vedtaegter_tune-if_april2013_a4.pdf
Alle er velkomne.