Tune IF Karate's instruktører er instruktøruddannet inden for International Okinawa Gojo Ryu Federationn (IOGKF) og har været igennem en assistentperiode for at få inspiration og erfaring som instruktør. Vi lægger vægt på undervisning som pædagogisk og teknisk understøtter udøverens udvikling fysisk og mentalt og med respekt for den traditionelle måde at træne karate på.

Der er altid en person over 18 år til stede, og alle instruktører og assistenter underskriver en børneattest hvert år.

Jonas Stumph Stevnsvig
Chefinstruktør - 2. dan (nidan)

Søren Ravn Larsen
Instruktør - 3. dan (sandan)

Jane Jensen
Instruktør - 3. dan (sandan)

Simone Engelbrekt
Instruktør - 2. dan (nidan)