Camilla Beckmann
Formand
4030 Tune

Marianne Sørensen
Kasserer & næstformand
2670 Greve

Michael Kjær Kristensen
Bestyrelsesmedlem
2690 Karlslunde

Kenneth Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
2670 Greve

Thomas Dahl Sørensen
Bestyrelsesmedlem
2670 Greve

Charlotte Lorentzen
Faglig ansvarlig

Belinda Thune
Bestyrelsesmedlem
2670 Greve

Kasper Ernst
Bestyrelsesmedlem