Jeannette Bahnsen
Formand, Medlem af HB
Elkærparken 24
4030 Tune

Jørgen Østergård
Kasserer, Suppl. HB
Bondestien 14
4030 Tune
T: 25113565

Rikke Ørberg
Næstformand
Løvkærparken 87
4030 Tune
T: 40996774

Tenna Miklasz-Pedersen
Bestyrelsesmedlem
Lundegårdshegnet 110
4030 Tune
T: 61286622

Signe Baltzer Østberg
Bestyrelsesmedlem
Odinsvej 5
4030 Tune
T: 20498685

Linda Svendsen
Bestyrelsesmedlem
Hvidkløvervej 8
4030 Tune
T: 28 10 03 01